Giáo dục

Mới đầu năm học, phụ huynh đã sục sôi chuyện quỹ lớp: Từ nộp thêm tiền dưới dạng ủng hộ nhà trường đến những người thích dùng tiền quỹ theo ý riêng

Chị Phương cho biết, trường con chị học có quy định mỗi năm phụ huynh không nộp quá 500 ngàn đồng bao gồm cả tiền quỹ lớp + quỹ trường. Tuy nhiên, năm nào chị cũng phải nộp gấp đôi, gấp rưỡi khoản tiền đó.